Ολοκλήρωση δημιουργίας 19 Ιουνίου 2017

ομοίωμα ανθρώπου με τρομακτικά χαρακτηριστικά για να απωθεί τα πτηνά από τις καλλιέργειες.
(μεταφορικά) ο πολύ αδύνατος και ασθενικός άνθρωπος. Στην Παρακάτω εικόνα μόνο τρομακτικό δεν είναι. Για παιδικό δωμάτιο.

Art & Hobby